От 1 август 2016 г. сайтът ще бъде затворен. Благодарим Ви, че използвахте услугите на Log.bg!

Магнус Феликс Енодий - За храбростта на българите

25 Ноември 2009 / 22:23  |  Автор: veso1985  | Категория: История , Любопитно
Описаното сражение се състои през 505 г. при Маргус. В него се изправят готите, които се притичват на помощ на гепидския владетел Мундо, и българите, които се явяват федерати на Византия. В "Похвалното слово" авторът се обръща към самия Теодорих, разказвайки за великите дела, които е извършил.
За храбростта на българите
Но какво да направя аз, пред когото се изпречва такава изобилна жътва от твои дела, че всичко ме възпира да направя избор? Не зная кои класове да прибера в житницата, кои да оставя. Пред очите ми е вождът на българите, повален от десницата ти, която защитава свободата. Той не бе убит, за да не изчезне от историята, но той не остана и непокътнат, за да не проявява по-нататък дързост и за да остане там, в своето непобедимо племе, жив свидетел на твоята сила. Ако той беше получил смъртоносна рана, ти щеше да победиш човека, а като остана жив той си унизи потеклото. Това е народът, който преди тебе имаше всичко, които е пожелавал; народ, у който този е придобивал титли, който е купувал благородството си с кръвта на неприятеля, у който бойното поле прославя рода, понеже у тях се смята без колебание за по-благороден оня, чието оръжие е било повече окървавено в сражение; те са народ, комуто преди битката с тебе не се е случвало да срещне противник, който да му устои, и народ, който дълго време е извършвал войните си само с набези. Тях не са поставяли в затруднение, както трябва да се очаква, нито планински масиви, нито изпречилите се реки, нито липсата на храна, понеже смятат, че е достатъчно удоволствие да пият кобилешко мляко. Кой би устоял срещу противник, който се носи и храни от своето бързо животно? А какво ще кажете за това, че те са приучили грижливо към издържливост на глад и тези животни, благодарение на които умеят да избягват глада? По какъв начин ездачът извлича из вимето на гладното животно храна, която той, воден от съобразителността, се е погрижил да не крие? По-рано вярваха, че светът е открит за тях, сега смятат, че че за тях е затворена само тази част от земята, която ти пазиш.

Но след като се отклонихме доста много, ето отново връщаме словото си към бойното поле: бойната тръба повторно призовава към себе си красноречието. Областта на Сирмиум беше някога гранична земя на Италия. На това място по-предишните императори бдяха да не би оттам да се насипят върху римската държава съсредоточените удари на съседните племена. По-късно поради небрежността на управниците тя премина под властта на гепидите, от където всекидневно идваха предизвикателства и се изпращаха безразборно често посолства. Съблазнителните и хитри замисли на Тразерих и ненавременната му интимност към другите гепиди, чиито вожд е Гундерит, измъчваха владетеля. Ти смяташе, че загиваш поради неправдата, спрямо тебе, защото това владение на Италия можеше да се задържи дълго, ако ти я управляваше. И за теб не беше достатъчно утешение, че не ти го беше загубил, тъй като мъката ти беше огромна, загдето незаконният му обладател не ти го беше върнал в началото на твоето царуване. Ти смяташе, че държавата се намалява щом не расте. Все пак, след като замислите на Тразерих станаха ясни, ти представи на най-благороднте готи - Пиция, Хердуик и на младежта, невлязла досега в никакви битки, ако са съгласни с предложените условия, да навлязат в тези места и да ги владеят по своя воля. Но непостоянният характер на Тразерих подпомогна твоето щастие: той избяга поради друга причина и без да дочака удъра на твоята войска изостави това, което дължеше. Веднага Пиция, който беше постигнал и за тебе добри резултати, а и преценяваше важността на решенията, не сметна, че земята е новопридобита, а че е възвърната, и те я опустоши с грабежи като чужда, а я запази като своя земя за раздаване. Когато уреждаха там управлението, Гърция прояви враждебност, поради намесата на федерата Мундо, като привличаше за защитата си своите българи, с които заплашва при военни сблъсъци като с преден укрепен пост. Тогава Мундо, преди да беше научил, че защитниците замисля сражение, видя, че го започват за своя сметка, и затова сметна, че ще бъде достатъчно защитен, ако твоите кохорти узнаят в какво затруднение се намира самият той, та повери на бързи вестители истината за опасното си положение. А Пиция, щом съзря отдалече буйната българска младеж, подсили пламенния устрем на своите младежи с още по-пламенните слова: " Вие помните, другари, по чия заповед сте дошли в тези места. Никой да не смята, че не ни гледа нашият крал, за чиято слава трябва да се сражаваме. Дори ако дъжд от копия покрие небето, не ще остане скрит за него този, който е запратил по-силно копието си. Обвийте сърцата си в желязо, та от ужаса, на който се излага животът, да възсияе надеждата за победа. Вероятно свидетелят на могъществото на нашия крал вече е умрял и не е жив вече този, който беше свикнал да им съобщава какъв господар имаме. Или може би те не желаят да преценяват нашия народ по нашия крал? Нека разберат, че това, което вършим е по негов почин, и нека не им бъде позволено да приписват само на едно лице това, което е преминало от нашия владетел в кръвта на целия ни народ." Бойни сигнали последваха тия слова. Тогава както обикновено черният облак загърмява, а къщите заскърцват от развилнялата се буря, така стремглаво се хвърлиха веднага едни срещу други бойците. Дълго време изходът на сражението се колеба върху несигурните везни на победата, понеже и двете страни проявиха еднакво ожесточение в битката. Сблъскваха се два народа, на които бягството никога не беше помагало във време на сражение. И готите и българите са учудени, че се намират люде, подобни на тях, и че виждат всред човешкия род противник, равен на себе си. Между това, докато съдбата на сражението не беше решена и крилатата смърт властваше над бойното поле, надви мисълта за нашия вожд: и тогава всеки войник се стараеше бойното поле да засвидетелства за заслугите му пред него. Обърнат беше в бягство българският народ и с това, че се спаси, бе наказан по-тежко. Разтърсвана от копитата на конете, земята затрепери. След като видяха, че са вън от всякаква опасност, те, вайкайки се силно, продължиха да се вдижат бързо. Боже, небесни съднико, умножи дадените в изобилие дарове! Те, които никога не се съмняваха в победата и на които се учудваше светът, сега се оттеглят, след като загубиха бойните си знамена, и, смутени от това, че са оцелели, се провикват, че са много по-щастливи ония, на които се бе паднало да загинат. Защо да припомням избиването на войниците и позорното оттегляне на вожда Сабиниан, когато нямам намерение да разказвам какво се е случило с един незащитен човек, след като е било отстранена военната му защита? Тогава Пиция, за да не бъде заклеймяван от поколенията, не толкова за слава, колкото за алчност, предостави на зверовете и на птиците да довършат работата на бойното поле, макар нищо да не му повеляваше да оттегли алчния войник от богатите трупове. Но чий език може да разкаже това задоволително? Какъв дар на красноречие ще му е нужен, за да започне? Ти дълго време си побеждавал лично във всички свои сражения, а сега почваш да имаш под заповедта си победители. Между това римското царство си възвърна своите граници: ти заповядваш сега на сирмийците по обичая на древните императори. Тези, които досега владееха наши земи, вече не са сигурни за своите поради съседството си с тебе.История на БългарияБългари, ние успяхме да съхраним нашата кръв и родина повече от тринадесет века. Нашите предци изрисуваха една кървава картина с кръвта на неприятеля, но и жертвайки своята собствена. Те обрисуваха едно величествено минало на един несломим и непобедим народ, прекосил много земи, покорил много народи, печелил славни битки срещу славни врагове. През тези векове нашите земи са били свидетел на исполински героизъм на непокоримостта на българския дух. Запечатани във вечността подвизите и заветите на нашите деди трябва да ни карат да се гордеем с българския си род.Не позволявайте да ни отнемат гордоста, това е тяхната цел! Тук не става дума за никакъв шовинизъм. Просто казвам нещо, което трябва да е ясно на абсолютно всеки: Българите са древен и благороден народ с величествено минало. Минало, от което трябва да се учим! Което трябва да знаем и спомняме. Защото, ако мислите, че днес България е слаба вие просто не знаете какво е било след Първата Световна, или поне съм сигурен, че знаете на какъв геноцид и зверщина е била подложена българската нация през турското робство! Ето това са „трудни времена“! Това, в което живеем днес е плод на нашата собствена пошлост и нехайност. Както, за да бъде един дом уютен стопанинът трябва да се грижи за него и да го стопанисва добре, така и трябва да се грижим за Родината си вместо да я оставяме да се разпада пред очите ни. Но защо никой не се грижи за България днес? Може би защото, за да се грижиш за нещо то трябва да ти пука за него! Но масовите медии и средства на пропагандната машина, която е виновна за моралния упадък на българския народ възпитават съвсем други неща у младежта днес – мутри, чалга, голотия, открита педерастия и тем подобни. Място за национализъм няма! Няма, защото не е изгоден на никой управляващ. Защото, ако има силно националистическо движение това означава силно ангажирани и политически отговорни българи, които ще възруптават срещу всяка неправда извършвана от политиците, а това определено ги плаши.Но ние сме тук, има ни! Ние не сме изчезнали през вековете. Ние, гордите българи ще следваме завета на нашите деди, на българските канове и храбри безсмъртни войни! Как така безсмъртни ли? Те живеят в нашите сърца и докато се гордеем с българската си кръв те няма да погинат, защото гордоста е тази, която ги захранва. Нашата гордост е толкова голяма, колкото големи са подвизите на България и нашите предци, чието наследство носим във вените си. Кой ви каза, че ние ще се предадем? Че ще се откажем от завета на българи като Левски, Ботев и Раковски? Кой ви каза, че ние ще забравим зверствата, които турците извършиха спрямо българите?! Ами комунистите? Мислите, че сме им простили за това, че затръшнаха България в калта, а днес синчетата и внуците им отново са на власт? Няма такова нещо. Ние не сме спряли борбата си за България и никога няма да абдикираме от нашата позиция.Няма да ни видите във вестниците, няма да ни видите по телевизията. На практика ние сме умело „скрити“ от онези изменници там горе по върховете на власта. Във вестниците и телевизията ще видите голият "задни части" на Азис, ще видите циците на някоя чалгарка, но няма да видите и една статия, която да ви накара да се чувствате горди от това, че сте българи. Няма да бъде отразена и някоя акция на националистите, защото туко-виж някой ни последва, а те не искат това! Край на геноцида, край на моралния упадък! Ние идваме, надигаме се като легиони от мрака, от нищото, въоражени с честа и заветите на великите ни предци, готови да се борим за България с цената на кръвта, която тече във вените ни и то до последната капчица!Без битка няма победа! Само слабите отстъпват, ние не сме си и помисляли такова нещо. Национализъм има и ще продължава да има, защото ако има някоя типична българска черта, която да отличим това е силното чувство на патриотизъм и дълг към родината. Вековната ни история го доказва, ако не сте съгласни – вадете тефтерите и записвайте:
„Това е народът, който преди тебе имаше всичко, което е пожелавал – народ, който е придобивал титли, който е купувал благородството си с кръвта на неприятеля. Народ, в който бойното поле прославя рода, понеже у тях без колебание се смята за по-благороден оня, чието оръжие е било повече окървавено в сражение. По-рано, те – Българите – вярваха, че светът е открит за тях , сега смятат, че за тях е затворена само онази част от земята, която ти пазиш!“Патриарх Магнус Феликс Енодий в “ Похвалното си слово за готския крал Теодорих ”
Това е само малък пример. Нямам намерение да подхранвам долните цели на нихилизма кипящ у вас, а именно да разколебае българския национализъм, да успори величието на България, да докаже, че не си заслужава, въвличайки горди българи в просташки спорове. Няма да ви угаждам, вие сте точно толкова анти-българи, колкото и свинете, които ни управляват! А знаете ли какво заслужават свинете? Смърт! Аз съм българин, син на велик народ. Обичам всичко българско, ценя красотата на българската жена и на българската природа. Кълна се да ги браня до последни сили. Кълна се да следвам завета на дедите си, да не забравям, че във вените ми тече кръвта на един велик и древен народ, на който само малцина други народи могат да успроват величието. Малко са народите от еквивалента на нашия вековен български ген. Адски малко!Огледай се, навсякъде около теб е пълно с неправди! Ограбват ни по всякакви различни методи. Лицемерието ми идва в повече! Не успяхме да се затрием от лицето на земята толкова векове, гнусно е и предателско да мислиш, че България ще изчезне туко-така. Преживяли сме и по-тежки периоди и пак сме се запазили! Историята е както живота – на приливи и отливи, един ден отново ще се въздигнем, ще възкръснем като феникс от пепелта. Защото колелото на историята не спира да се върти! Ние не сме срещали противник, който да покаже надмощие над нас – факт. Византийци, сърби (тия по 5 на нож!), руснаци, англичани, французи – всичките тия сме ги измитали заедно с гнусната смръдня, която са донесли със себе си.Българи! Не се срамувайте от рода и кръвта си. Не предавайте хората, които проливаха кръв за вас през вековете, хората които се радваха да умрат за България, защото знаеха, че това е техния дълг към Родината, защото осъзнаваха, че така гарантират съществуването на идните поколения, включително и твоето. Гордейте се с историята ни, с красивата ни природа, обичайте българската жена и създавайте хубави семейства и дарявайте с живот млади българчета, които ще утвърдят безсмъртието на българската кръв, на българския ген и на българския дух. Историята на България не свършва днес! Тя просто продължава. Във всеки от нас спи по един български лъв, по един националист, важното е да му позволим да се въздигне в нас. Бъдете сплотени, бъдете единни и организирани, защото врага е подъл, врага е скрит между нас и ние рано или късно ще отсечем главата му, главата на тази гнусна змия наречена „политическа класа“. И не забравяйте, че трябва да се обединяваме, а не да се караме и делим. Съединението прави силата! Източник: http://luba4ko.wordpress.com/ "Борба за Силна България"http://www.youtube.com/watch?v=3fJ-PJ79j60&feature=player_embeddedhttp://www.youtube.com/watch?v=KGdZg1TiYUU&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=AugZsin4x1o&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=E7MhfvQGjpE

http://www.vbox7.com/play:1ed91608&al=1&vid=1580786


КОМЕНТАРИ
Анонимен    15 Декември 2009 / 22:25  

Любомир Болгар
Видях референция от твоя сайт към моя именно от тази публикация и ми хареса блога ти - съмишленици сме. Ако искаш да обменим връзки ми пиши.

Поздрави - "Борба за Силна България"
Анонимен    20 Юни 2010 / 14:02  

Българи
Благородно дело си захванал, но няма да ти е лесно, приготви се за дълга борба!
Много хора милеят за България, но за съжаление са доста и тези, които служат на чужденци и продават своя народ.

Важното е родолюбците да се държат като истински българи и да помагат на братята и сестрите си.

Бъди честен и почтен, подкрепи слабия и болния, дай кураж на обезверения, похвали добрия! Това е пътят, нали?

http://sparotok.blog.bg/
veso1985    22 Юни 2010 / 21:06  

Българи
Благодарности за похвалата. Дано се родят повече родолюбци, България има нужда от нас, защото България не е просто територия и 7,5 милиона души - България е ВСИЧКО!
veso1985    22 Юни 2010 / 21:39  

http://sparotok.blog.bg/
Приятелю и твоя блог е много интересен и поучителен! :)
Анонимен    7 Февруари 2013 / 19:55  

ВЪПРОС
интересно ми е как е станало това като България е създадена през 681 а вие говорите за 500-ната година
Анонимен    11 Февруари 2013 / 00:33  


Според теб какъв е бил по народност този,който е основал България?

ДОБАВИ КОМЕНТАР
Заглавие:
Коментар:
Код*: Ако си човек, а не робот, въведи посочения код, за да изпратиш коментара си успешно.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕН
Име: Веселин
Пол: Мъж
Град: София
Възраст:
Дата на регистрация: 26 Декември 2008
ЗА МОЯ БЛОГ
Автор: Веселин
Дата на създаване: 26 Декември 2008 / 18:37
Категория: История, Политика, Любопитно, Други,
Прочетен: 650753
Коментари: 281
Последна промяна: 4 Юни 2012 / 23:59
АРХИВ
КАТЕГОРИИ В МОЯТ БЛОГ
НАЙ-ЧЕТЕНИ В Log.bg
1.    zdrave (15089441)
2.    chrisbrown (7587975)
3.    nmrp (6595104)
4.    Vankata (4210110)
5.    kjelqzkov (3375629)
6.    philosophy (2834835)
7.    misterii (2483159)
8.    fen (2415640)
9.    IvayloSlavkov (2125034)
10.    zabavlqvaise (1905238)
http://luba4ko.wordpress.com/